Altýře - mapa

Kácení lesíku v Altýřích

Na webu Kroměřížan ve středu vyšel článek případu vykácení lesíku v Altýřích, a protože Altýře mají společný osadní výbor s námi, zajímal jsem se o detaily celé akce, protože jako obvykle s námi nikdo z úřadu nic neřešil.

Povedlo se mi získat obsáhlé vyjádření Mgr. Petra Sedláčka [ODS], technického náměstka ředitele KTS, které níže přikládám.

Ke smýcení uvedeného lesíku došlo na základě rozhodnutí odboru životního prostředí městského úřadu v Kroměříži Č.j. MeUKM/010428/2014.

O smýcení požádal Aeroklub Kroměříž jako provozovatel letiště Kroměříž. Uvedený lesík totiž leží ve vzletovém a přistávacím koridoru letiště a výška stromů již výrazně přesáhla maximální přípustnou hranici a proto se lesík stal nebezpečným pro provoz letiště.

Přestože se předpokládá, že letiště bude v provozu i do budoucna, zůstane tento pozemek i nadále lesem a bude v souladu s právními předpisy jako lesní pozemek znovu zalesněn.
Zákon nám ukládá zalesnit jej do 2 let po vykácení a my jednáme s Ing. Jiřím Vašíkem, který má na odboru životního prostředí na starosti výkon státní správy v oblasti lesů, o zalesnění ještě v tomto roce a také řešíme co nejvhodnější složení nové výsadby. Dosud tam byly topoly, což je zejména zde nevhodná dřevina, protože roste rychle a dosahuje velkých výšek. Zatím předpokládáme, že zde bude směs dub – lípa a možná i nějaké ovocné stromy. To je dosud v jednání.V každém případě zde bude na několik desítek let zase lesík se všemi jeho funkcemi v krajině až do doby, kdy zase stromy dosáhnou limitní výšky a pokud bude v té době stále ještě letiště v provozu, bude nutný stejný zásah. Celý stávající postup i zalesnění a další využití území konzultujeme nejen s Ing Jiřím Vašíkem, ale také s Ing. Leonou Císařovou a s Ing. Martinem Posoldou tak, aby byly splněny nejen všechny zákonem stanovené požadavky, ale také rozumné požadavky města, které nám zásah sice prodraží, ale zvýší rozumné využití území v budoucnosti.

Musím zde uvést i několik údajů k ekonomice tohoto kácení a výsadby. Rozhodně to pro nás nebude výdělečná záležitost a to z několika důvodů:
Stromy ještě nebyly v plném mýtním stáří a navíc o topol není příliš velký zájem ani na řezivo, ani na topení, protože je to měkké a rychle hořící dřevo. Přesto jsme se snažili veškerou dřevní hmotu maximálně využít – dostatečně silné klády se prodají jako řezivo, slabší části se prodaly jako palivové dřevo a zbývající odpad si vzal BIOPOAS na štěpkování a využití v rámci jejich provozu údržby zeleně a jen opravdu drobné zbytky jsou v posledních dnech páleny na místě.
Při zalesňování bude náklad větší, než bývá běžně v lese, protože s ohledem na tvar lesní parcely bude poměr mezi plochou a obvodem (délka oplocenky) pro nás nepříznivý. A bez oplocenky zde není možné výsadbu zajistit, protože mladé stromky by zde zvěř zlikvidovala. A náklady na pěstební péči budeme mít s tímto lesíkem ještě dalších minimálně 5 let (údržba oplocenky, vyžínání bylin a náletů, které by vysazené stromky zadusily a také dosazování výsadby za neuchycené stromky).

A ještě jednu poznámku – nechci nikoho omlouvat, ale spíše vysvětlit. Asi by bylo vhodné osadnímu výboru to alespoň předem oznámit, ale protože to není aktivita Města Kroměříže a navíc se jedná o katastrální území Kroměříž a je to lesík, který je ze všech stran obklopen obdělávaným polem a přístup od Kotojed je vlastně díky Mlýnskému náhonu a toku Kotojedky přístupný jen po cestě Altýře, asi si nikdo neuvědomil, že to bude obyvatele Kotojed výrazněji zajímat.

A na závěr ještě jednu zajímavost. Když jsem projednával kácení s předsedou Zemědělského podniku Kvasicko (má v nájmu všechna pole kolem lesíku), tak ten si postěžoval, že jim les přerůstá do pole a ať to tedy vyčistíme pořádně. Pro jistoto jsem nechal uvedenou parcelu vytýčit v terénu a zjistili jsme že naopak zemědělci přiorávají les a jeden z vytyčovacích bodů je tak asi 5m v poli. Znamená to že při zalesňování les o něco málo zvětšíme…

Tip: Přidejte se do naší skupiny na Facebooku!Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blížící se akce

Nebyla nalezena žádná událost!

Poslední články