Silnice II/367 Kotojedy

Okružní křižovatka, kanalizace a silnice II/367

Na příští rok se u nás chystá dlouho odkládaná akce – vybudování kruhové křižovatky a s tím související úpravy silnice II/367 a dešťové kanalizace. Co přesně bude součástí akce?

Protože zatím není známý termín, můžeme čerpat informace pouze z veřejně vypsaného zadání zakázky č. 362990 na serveru Státní správy. Co se tedy lze dočíst?

Hodnota zakázky je 18 692 072,- Kč a její součástí jsou tyto akce:

  • rekonstrukce silnice II/367 v dl. 396 m vč. vybudování dešťové kanalizace v průjezdním úseku Kotojedy
  • šířka nové silnice II/367 (od křižovatky směrem k SÚS) bude 7 m
  • výška (tzv. niveleta) vozovky bude snížena o 100 až 200 mm oproti stávajícímu stavu (důvodem je z současné nevhodné výškové uspořádání komunikace vůči okolním nemovitostem)
  • odvodnění povrchu komunikace bude provedeno částečně pomocí silničních příkop v okolí kruhové křižovatky
  • zbytek bude odvodněn pomocí nových dešťových vpustí napojených přípojkami do budované kanalizace v délce 526 m umístěné v silnici II/36
  • obnova povrchu zastávkového pruhu linkové osobní dopravy z žulové dlažby

Nová kruhová křižovatka má mít průměr 40 metrů a bude obsahovat pět jízdních větví. Nutná bude i přeložka STL plynovodu, přeložku kabelů nízkého napětí k technickému zařízení VTL a přeložka přípojky slaboproudého kabelu.

Tolik tedy zadání. Požádal jsem nám přidělenou zastupitelku, paní Blanku Šimůnkovou, aby zorganizovala besedu s veřejností, kde bude celý projekt představen a budou taktéž zodpovězeny dotazy občanů.

Otázek je mnoho, například dopravní omezení v době stavby. Neoficiálně víme, že součástí stavby budou i nové chodníky po obou stranách silnice II/367 a rekonstrukce vjezdů k domům tam, kde díky stavbě dojde k jejich poškození.

Tip: Přidejte se do naší skupiny na Facebooku!Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blížící se akce

Nebyla nalezena žádná událost!

Poslední články